Mixer Uniform สะพานควาย

shop image

88 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ

ใกล้ สุทธิสารวินิจฉัย 2

จันทร์ - เสาร์
9:00 AM - 7:00 PM

บริการซ่อมที่เชี่ยวชาญ

เปลี่ยนกระดุม
ปรับเอวกางเกง กระโปรง
ตัดขากางเกง
ซ่อมรอยขาด

ช่องทางติดต่อ

วิธีจ่ายค่าบริการ

เงื่อนไขการบริการ

งานของร้านจะแก้หรือซ่อมให้ฟรี
รีวิวของคุณ ช่วยให้ทุกคนรู้จักช่างซ่อมใกล้บ้านได้

รีวิวจากผู้ใช้งาน