Knit Aoki Bangkok

shop image

163 รัชต์ภาดย์ อโศกมนตรี คลองเตย วัฒนา กรุงเทพ

ชั้้น 4 ออกลิฟต์เจอร้านเลย

จันทร์ - ศุกร์
9:00 AM - 6:00 PM

บริการซ่อมที่เชี่ยวชาญ

ปรับเอวกางเกง กระโปรง
ตัดขากางเกง
ซ่อมรอยขาด
เปลี่ยนคอเสื้อ

ช่องทางติดต่อ

วิธีจ่ายค่าบริการ

เงื่อนไขการบริการ

รีวิวของคุณ ช่วยให้ทุกคนรู้จักช่างซ่อมใกล้บ้านได้

รีวิวจากผู้ใช้งาน