DRY-CLINNIQUE

3 Aussino House ชิดลม ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ

อยูู่หลัง The Bedroom Company Chidlom

อังคาร - อาทิตย์
9:00 AM - 7:00 PM

บริการซ่อมที่เชี่ยวชาญ

เปลี่ยนกระดุม
ปรับเอวกางเกง กระโปรง
ตัดขากางเกง
ซ่อมรอยขาด

ช่องทางติดต่อ

วิธีจ่ายค่าบริการ

เงื่อนไขการบริการ

รับผิดชอบตลอดเวลาถ้าเกิดจากทางร้าน
รีวิวของคุณ ช่วยให้ทุกคนรู้จักช่างซ่อมใกล้บ้านได้

รีวิวจากผู้ใช้งาน